In uitvoering

Uithoorn

Aldi & appartementen Eigen Haard

De gloednieuwe Aldi komt weer op zijn vertrouwde plek terug en wordt qua winkeloppervlak ongeveer even groot als de ‘oude’ supermarkt met een oppervlakte van 1.600 m2. Naast een nieuwe Aldi komen er 36 woningen voor verschillende doelgroepen. Bijzonder is de woongroep voor 9 zelfstandig wonende jongeren met autisme. Voor de woningen komt een parkeervoorziening van 44 parkeerplaatsen op het dak van de supermarkt en voor het winkelend publiek komen er 74 parkeerplaatsen op het maaiveld.


Daarnaast komen er 16 sociale huurwoningen voor jongeren en 11 woningen in het middensegment. Die laatsten zijn vooral voor de doorstroming op de woningmarkt. Ze zijn bestemd voor jongvolwassenen tot 35 jaar met een middeninkomen. Iedere woning krijgt zijn eigen warmtepomp. Energiezuinige woningen dus die de energielasten voor bewoners laag houden.


  • Omvang ALDI supermarkt en 36 appartementen
  • Ontwikkelaar Aldi & Eigen Haard
  • Opdrachtgever Aldi & Eigen Haard
  • Bouwer UBA
  • Constructeur Constructiebureau Tentij B.V.
  • Architect MNNR Architects