Elke dag weer beter

MVO & Innovatie

Inmiddels is algemeen bekend dat opdrachtgevers en gemeenten steeds meer verwachten van hoofdaannemers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed omgevingsmanagement. Bovendien verwachten omwonenden en andere belanghebbenden dat we tijdens de bouw op onze bouwlocaties een goede buur zijn. UBA neemt deze verantwoordelijkheid serieus en past daarom op al onze projecten de richtlijnen en de gedragscode van de stichting Bewuste Bouwers toe.

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid zijn naast technische innovaties belangrijke thema’s in onze bouwprojecten. Een bouwplaats is niet langer een geïsoleerde omgeving, maar maakt deel uit van de samenleving. Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich op dit maatschappelijke vlak met zijn bouwplaats.

De toekomst

Samen investeren in vakmensen van de toekomst

Om jongeren te inspireren om in de techniek te gaan werken, hebben bedrijven en scholen in De Ronde Venen, Uithoorn en Nieuwkoop de handen ineengeslagen en Stichting TechNet Amstel & Venen opgericht. Samen werken we aan activiteiten waarbij jongeren van basis- en middelbare scholen praktisch aan de slag gaan met techniek, zoals workshops, techniek wedstrijden, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Op deze manier investeren we gezamenlijk in de vakmensen van de toekomst.

Sponsoring

Wij ondersteunen doelen die zonder particuliere steun niet kunnen voortbestaan, zoals bijvoorbeeld scouting, muziekverenigingen, ouderenwerk en activiteiten voor minderbedeelden. Met financiële steun aan verenigingen en instellingen tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kunnen medewerkers die vrijwillig bijdragen aan een goed doel dat aansluit bij de visie van UBA op onze steun rekenen. Ons sponsorbeleid is primair niet gedreven door commerciële overwegingen.

UBA is sinds het begin hoofdsponsor van het UBA Fietsteam, en daar zijn we trots op.

In 2009 besloten enkele van onze medewerkers, geconfronteerd met kanker in hun familie of onder collega’s, om een fietsteam op te richten met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. De “Ride for the Roses” werd het evenement waarop al hun acties waren gebaseerd.

In 2017 is het team een nieuwe uitdaging aangegaan en organiseert onder hun eigen vlag gesponsorde fietstochten. De doelstelling van het team blijft om via hun sportieve inspanningen zo veel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. UBA staat volledig achter het team en blijft hoofdsponsor. Vanaf het allereerste begin heeft UBA het team financieel gesteund door als hoofdsponsor op te treden.

Social return

Niet iedereen vindt gemakkelijk werk, bijvoorbeeld langdurig werklozen, moeilijk plaatsbare jongeren of mensen met een handicap. UBA biedt kansen aan deze kwetsbare groepen. Zo werken wij met leerlingen die voldoen aan de eisen van social return. Ook leiden we mensen met een arbeidsachterstand op, zodat ze een volwaardige plaats in de maatschappij kunnen krijgen. Door deze aanpak, social return genoemd, kunnen moeilijk plaatsbare arbeidskrachten werkervaring opdoen en hun positie op de arbeidsmarkt versterken.