Organisatie

Werk Veilig! Werk samen!

Samenwerken is essentieel om ongevallen te voorkomen. Een goede afstemming met iedereen op de bouwplaats is nodig om de veiligheid en een gezonde projectlocatie te waarborgen.

Daarom luidt het thema van onze nieuwe veiligheidsbewustzijnscampagne

Op de Bewust Veilig-dag liet onze hoofduitvoerder aan de hand van een filmpje een knap staaltje samenwerken zien aan de bouwplaatscollega’s laten zien. Het is goed om positieve ervaringen te delen en van elkaar te leren.

En we doen meer! Gedurende de komende 2 jaar wordt veiligheid elk kwartaal extra onder de aandacht gebracht op onze projecten. Denk hierbij aan:

  • Interactieve toolboxen over (bijna-) ongevallen/onveilige situaties die hebben plaatsgevonden en de leermomenten daaruit.
  • Met elkaar naar oplossingen zoeken en ideeën uitwisselen.
  • Bespreken van actuele veiligheidsissues die op een werk spelen.

Kortom; we willen dat veiligheid UBA-breed scherp op het netvlies staat. Iedereen die op de bouwplaats werkt oefent nu eenmaal een risicovol beroep uit. Dat vergt uiterste alertheid van iedereen. Een onveilige situatie mag niet worden genegeerd, maar vraagt om actie.