Projecten

Voortgang De Nieuwe Connectie Uithoorn

Bijna alle woningen zijn verkocht. Er zijn nog slechts 2 twee-onder-een-kapwoningen beschikbaar. Dus hoort zegt het voort.

De sloop van de voormalige Connexxion opstallen is succesvol afgerond. In het kader van duurzaamheid wordt een groot deel van het puin, de metalen en het hout hergebruikt; hetzij voor het project zelf, hetzij voor een ander plan. Momenteel zijn we bezig met het bouwrijp maken van het terrein. Zo wordt de komende tijd het hoofdriool geplaatst, de bouwwegen aangelegd en de bouwblokken ontgraven. Ook het drainagesysteem t.b.v. de te behalen zettingen is aangebracht en in werking gezet. Dit laatste doen we om verzakking van de grond zoveel mogelijk te beperken.

Het heiwerk voor de 22 sociale huurappartementen voor Eigen Haard start in de week van 25 maart. We verwachten het heien in 1 werkweek af te ronden waarna we aansluitend van start gaan met de ruwbouw van het complex.

Het heiwerk van de grondgebonden koopwoningen zal naar verwachting in september 2024 van start gaan. E.e.a. is sterk afhankelijk van de te behalen zetting.

Aldi: We zijn zeer verheugd dat we ook de nieuwe Aldi, die naast De Nieuwe Connectie komt, mogen realiseren. De sociale huurappartementen die erboven komen zijn voor Eigen Haard. Er komt ook een bewonersinitiatief met 9 (zorg)woningen voor zelfstandig functionerende jongeren met een vorm van autisme. Deze maand wordt de bouwplaats ingericht en we verwachten medio april met het heiwerk te starten.