Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid en Kwaliteit

Kenmerkend voor onze werkwijze is de volledige beheersing van het bouwproces, vanaf het onderzoeken van stedenbouwkundige mogelijkheden tot en met de nazorg van een opgeleverd bouwwerk. Deze geïntegreerde aanpak voldoet aan onafhankelijke normen en wordt zeer gewaardeerd door opdrachtgevers, partners en medewerkers. Om controle over dit proces te behouden, heeft UBA een actief kwaliteits- en veiligheidsbeleid geïntegreerd in het algemene bedrijfsbeleid. Het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem van UBA voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de ISO 9001 en VCA** normen.

ISO Gecertificeerd

Ons ISO 9001-certificaat omvat de volgende werkgebieden: het initiëren, ontwikkelen, aannemen en uitvoeren (inclusief onderhoud en nazorg) van projecten in de woning- en utiliteitsbouw, renovatie en infrastructuur.

VCA Certificering

Ons VCA**-certificaat omvat de volgende werkgebieden: het aannemen en uitvoeren (inclusief onderhoud en nazorg) van projecten in de woning- en utiliteitsbouw, renovatie en infrastructuur.

Oog op de toekomst

Duurzaamheid en Milieu

Als een FSC®-gecertificeerd bouwbedrijf ondersteunt UBA duurzaam bosbeheer en de bescherming van bosgebieden. We gebruiken hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen voor geselecteerde bouwprojecten. Door deel te nemen aan initiatieven zoals de Innovatiesnelweg en het IPC-project Klimaatneutraal Bouwen, zetten we ons in voor duurzamer ondernemen en bouwen.

Trots lid

WoningBouwersNL

Wij zijn lid van deze vereniging WoningBouwersNL. Een vereniging van experts in woningbouw die woningen ontwikkelen en bouwen. De vereniging brengt de krachten samen van de WoningBouwers die zich bij haar aansluiten, variërend van concept- of projectontwikkelaars tot ontwikkelende aannemers.

Partners in bouw

Bouwend Nederland

We zijn ook lid van Bouwend Nederland. Deze vereniging van bouw- en infrabedrijven is met ongeveer 4800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouwsector. Zij brengen bouw- en infrabedrijven samen, bevorderen verbindingen en bieden ondersteuning om te werken aan een vitale bouwsector die bijdraagt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.