Gerealiseerd

Amsterdam

’t Twiske Zuid

Project ’t Twiske Zuid – wonen in de tuin van Amsterdam – telt ca. 156 nieuwe woningen. Het bestaat grotendeels uit laagbouw, waardoor de buurt mooi aansluit bij de omliggende bebouwing. Koop, vrije sector huur en sociale huur wisselen elkaar af. Fase I is opgeleverd in het 3e kwartaal van 2015. Fase II en III omvatten 76 eengezinswoningen.


  • Omvang 156 woningen
  • Ontwikkelaar UBA Projectontwikkeling, Woningstichting Eigen Haard
  • Opdrachtgever UBA Projectontwikkeling, Woningstichting Eigen Haard
  • Bouwer UBA Bouw
  • Architect Mulleners en Mulleners