Projecten

Feestelijk tekenmoment Eigen Haard, Aldi en UBA

Tijd voor taart! De drie partijen hebben na een gedegen voorbereiding hun handtekening gezet onder de overeenkomsten voor de bouw van de nieuwe Aldi en de bovengelegen appartementen. De gloednieuwe Aldi komt weer op zijn vertrouwde plek terug en wordt qua winkeloppervlak ongeveer even groot als de ‘oude’ supermarkt met een oppervlakte van 1.600 m2. Naast een nieuwe Aldi komen er 36 woningen voor verschillende doelgroepen. Bijzonder is de woongroep voor 9 zelfstandig wonende jongeren met autisme. Voor de woningen komt een parkeervoorziening van 44 parkeerplaatsen op het dak van de supermarkt en voor het winkelend publiek komen er 74 parkeerplaatsen op het maaiveld.

Daarnaast komen er 16 sociale huurwoningen voor jongeren en 11 woningen in het middensegment. Die laatsten zijn vooral voor de doorstroming op de woningmarkt. Ze zijn bestemd voor jongvolwassenen tot 35 jaar met een middeninkomen. Iedere woning krijgt zijn eigen warmtepomp. Energiezuinige woningen dus die de energielasten voor bewoners laag houden.

Het Uithoornse bouwbedrijf UBA neemt de realisatie voor zijn rekening. Ze zijn al druk bezig op het naastgelegen terrein met de bouw van de nieuwbouwwijk De Nieuwe Connectie. De sloopwerkzaamheden, ook die van de Aldi, zijn inmiddels afgerond. Zoals het er nu uitziet kan er in april worden gestart met de heiwerkzaamheden.

Ook de bouwer neemt duurzaamheid serieus, want een groot deel van het puin, de metalen en het hout wordt hergebruikt; hetzij voor het project zelf, hetzij voor een ander plan.